Vì sao quân Mông Cổ đẩy mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 57 – sgk lịch sử 7

Vì sao quân Mông Cổ đẩy mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại?

Bài làm:

Quân Mông Cổ đẩy mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại vì hai lí do:

  • Thứ nhất: Về quân Mông cổ:

+ Quân Mông Cổ nổi tiếng vì đi đến đâu là cây cỏ chết đến đó, đây là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của chúng. Chúng chủ quan, coi Đại Việt là một nước bé nhỏ, dễ dàng bị đánh bại nên không có nhiều sự tìm hiểu, chuẩn bị cho cuộc chiến.

+ Vì có nhiều quân nhưng vì thực hiện phương pháp đi đến đâu sẽ cướp phá đến đó nên khi tham chiến quân Mông cổ không mang lương thực. Vì thế kế "vườn không nhà trống" của Trần Hưng Đạo khiến chúng nhanh chóng giảm sinh lực, không có sức chiến đấu lâu dài.

  • Thứ hai: Về quân dân nhà Trần

+ Sự chuẩn bị chu đáo của quân dân nhà Trần: ngay khi được tin quân Mông Cổ chuẩn bị xâm lược, nhà Trần đã ban lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí, các đội dân binh được thành lập, ngày đêm luyện tập võ nghệ, sẵn sàng đánh giặc.

+ Kế sách đánh giặc phù hợp, đúng đắn: Biết tiềm lực còn yếu, vua tôi nhà Trần đã tận dụng điểm yếu của quân Mông Cổ (lực lượng đông nhưng không mang theo lương thực mà chủ trương dùng chiến tranh nuôi chiến tranh) chủ trương thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”. Đây là kế sách hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với tình hình bấy giờ.

+ Ý chí kiên quyết, đoàn kết: Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc. Để thực hiện kế sách “vườn không nhà trống” cần sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021