Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hóa?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Người Ấn Độ đã đạt được những thành tựu gì về văn hóa?

Bài làm:

Ấn Độ là nước có nền văn hóa lâu đời và là một trong những trung tâm văn minh lớn của loài người.

Cụ thể Ấn Độ đã gặt hái được những thành tựu:

  • Chữ viết: chữ Phạn có từ rất sớm, trở thành ngôn ngữ - văn tự để sáng tác văn học, thơ ca, các bộ kinh.
  • Tôn giáo: Đạo Hin – đu là tôn giáo phổ biến ở Ấn Độ.
  • Văn học: Nền văn học Hin – đu với những tác phẩm nổi tiếng như: Ma- ha- bha – ra- ta, Ra- ma- ya- na và Sơ – kun – tơ – la.
  • Kiến trúc: Tháp Hin – đu có nhiều tầng và đỉnh tháp nhọn, kiến trúc phật giáo với những ngôi chùa xây dựng bằng đá hoặc khoét sâu vào vách núi, những tháp có mái tròn như chiếc bát úp.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021