Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 39 sgk Lịch sử 7 (Phần I)

Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Bài làm:

Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống gặp nhiều khó khăn về đối ngoại, vì thế nhà Tống muốn dùng chiến tranh xâm lược để giải quyết những cuộc khủng hoảng trong nước, nhà Tống muốn dùng chiến công (nếu chiếm được Đại Việt) đế trấn áp phe đối lập trong triều, hai nước biên cương phía Bắc là Liêu – Hạ và các cuộc nổi dậy của nhân dân trong nước.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021