Lịch sử 7: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 6)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7 (Đề 6). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nhà bác học lớn nhất của Việt Nam ở thế kỉ XVIII là

A. Lê Hữu Trác.

B. Lê Quý Đôn.

C. Phan Huy Chú.

D. Trịnh Hoài Đức.

Câu 2: Để khuyến khích học tập, phát triển văn hóa, giáo dục, vua Quang Trung đã

A. mở trường học.

B. thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc.

C. ban bố Chiếu lập học.

D. ban sắc lệnh dùng chữ Hán.

Câu 3: Nền văn học dân gian ở nước ta ngày càng phát triển rực rỡ trong thời gian

A. đầu thế kỉ XVIII.

B. giữa thế kỉ XVIII.

C. cuối thế kỉ XVIII.

D. đầu thế kỉ XIX.

Câu 4: “Tốt nhất trong khu vực”, “mặt hàng bán rất chạy...” là lời khen của nhiều lái buôn phương Tây dành cho mặt hàng thủ công của nước ta, đó là sản phẩm

A. vải.

B. đường.

C. đồ gốm.

D. đồ đồng.

Câu 5: Phong trào nông dân ở Đàng Ngoài bùng lên khắp các trấn đồng bằng và vùng Thanh - Nghệ vào khoảng

A. 30 năm giữa thế kỉ XVIII.

B. những năm 30 của thế kỉ XVIII.

C. những năm 40 của thế kỉ XVIII.

D. 40 năm giữa thế kỉ XVIII.

Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu làm cho Vương triều Tây Sơn thất bại trước cuộc tấn công của Nguyễn Ánh là

A. quân của Nguyễn Ánh rất mạnh.

B. Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của quân Xiêm.

C. Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của quân Pháp.

D. nội bộ Tây Sơn bị chia rẽ, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

Câu 7: Để phát triển kinh tế nông nghiệp, các vua Nguyễn rất chú ý đến việc

A. khai hoang.

B. thực hiện chế độ quân điền.

C. tăng cường chiếm đoạt ruộng đất.

D. cho phép quan lại lập điền trang.

Câu 8: Cố đô Huế được xây dựng từ thời vua

A. Gia Long.

B. Minh Mạng.

C. Thiệu Trị.

D. Tự Đức.

Câu 9: Thời Lê sơ, tác phẩm sử học gồm 15 quyển là

A. Đại Việt sử kí.

B. Đại Việt sử kí toàn thư.

C. Lam Sơn thực lục.

D. Hoàng triều quan chế.

Câu 10: Phong trào nông dân ở Đàng Ngoài bùng lên khắp các trấn đồng bằng và vùng Thanh - Nghệ vào khoảng

A. 30 năm giữa thế kỉ XVIII.

B. những năm 30 của thế kỉ XVIII.

C. những năm 40 của thế kỉ XVIII.

D. 40 năm giữa thế kỉ XVIII.

Câu 11: Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa vì

A. Lam Sơn đã từng là căn cứ cho nhiều cuộc khởi nghĩa.

B. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu, dễ vận chuyển bằng đường thủy.

C. Lam Sơn nối liền giữa đồng bằng với miền núi và có địa thế hiểm trở, đây là nơi giao tiếp của các dân tộc Việt, Mường, Thái.

D. Lam Sơn là nơi tập trung đông dân cư.

Câu 12: Khởi nghĩa của Nông Văn Vân bùng nổ ở

A. Nam Định.

B. Cao Bằng.

C. Sơn Tây.

D. Phiên An.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Nêu những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt?

Câu 2: Nêu các thành tựu trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật nổi bật của nước ta cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX và rút ra nhận xét?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021