Em hãy nêu tên, thời gian, địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa ở nửa cuối thế kỉ XIV?

  • 1 Đánh giá

Trang 76 sgk Lịch sử 7 (Phần 1)

Em hãy nêu tên, thời gian, địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa ở nửa cuối thế kỉ XIV?

Bài làm:

Tên, thời gian, địa bàn hoạt động của các cuộc khởi nghĩa ở nửa cuối thế kỉ XIV:

  • Khởi nghĩa của Ngô Bệ (1334 – 1460) ở Hải Dương
  • Khởi nghĩa của Nguyễn Thanh, Nguyễn Kỵ (1379) ở Thanh Hóa
  • Khởi nghĩa của Phạm Sư Ôn (1390) ở Hà Tây (Hà Nội)
  • Khởi nghĩa của Nguyễn Như Cái ( 1399 – 1400) Sơn Tây (Hà Nội), Vĩnh Phúc, Tuyên Quang.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021