Em có nhận xét gì về tình hình chính trị, xã hội nước ta ở thế kỉ XVI – XVII?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 109 – sgk lịch sử 7

Em có nhận xét gì về tình hình chính trị, xã hội nước ta ở thế kỉ XVI – XVII?

Bài làm:

Tình hình chính trị, xã hội nước ta ở thế kỉ XVI – XVII:

Thế kỉ XVII đất nước mấy ổn định, rối ren, chính quyền phong kiến trung ương suy yếu, mâu thuẫn xã hội phát triển sâu sắc -> nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra.

Chiến tranh liên miên, tàn khốc giữa các phe phái, các tập đoàn phong kiến (Chiến tranh Nam – Bắc, chiến tranh Trịnh – Nguyễn) đã để lại những hậu quả nghiêm trọng: Nhân dân đói khổ, đất nước bị chia cắt, kéo dài đến cuối thế kỉ XVIII, gây bao đau thương cho dân tộc và tổn hại cho sự phát triển của đất nước.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021