Đáp án đề 5 kiểm tra học kỳ 2 lịch sử 7

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 12345678910
Đáp ánBABABCCCCD

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:

* Nguyên nhân: Nguyễn Ánh sang cầu cứu quân Xiêm.

* Diễn biến:

- Năm 1784 quân Xiêm kéo vào Gia Định:

+ Quân thuỷ: 2 vạn quân đổ bộ vào Rạch Giá (Kiên Giang).

+ Quân bộ: 3 vạn quân qua Chân Lạp → Cần Thơ.

- Tháng 1/1785 Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm - Xoài Mút làm trận địa.

- Ngày 19/1/1785, Nguyễn Huệ nhử giặc vào trận địa.

- Đánh đồng loạt vào giặc.

* Kết quả:

- Quân giặc bị tiêu diệt.

- Cuộc kháng chiến thắng lợi.

* Ý nghĩa:

- Đập tan âm mưu xâm lược nhà Xiêm.

- Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân.

Câu 2: Các bịện pháp Quang Trung xây dựng đất nước:

- Nông nghiệp: Ban hành chiếu Khuyến nông, giảm tô thuế, chia ruộng đất cho nhân dân, khuyến khích dân phiêu tán trở về quê sản xuất.

- Công thương nghiệp: Giảm tô, mở cửa thông thương chợ búa, trao đổi buôn bán, đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hoá của nhân dân.

- Văn hoá, giáo dục:

+ Ban hành chiếu Lập học.

+ Đề cao chữ Nôm: chứng tỏ văn hoá riêng (có chữ viết riêng) của dân tộc.

+ Lập viện Sùng chính: dịch sách từ chữ Hán sang chữ Nôm.

- Quốc phòng, ngoại giao:

+ Củng cố quân đội vững mạnh.

+ Đối ngoại: khôn khéo. Mềm dẻo với nhà Thanh, kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Đại Việt.

+ Kéo quân diệt các thế lực có âm mưu bán nước (Lê Duy chỉ)

+ Viết hịch kêu gọi, khích lệ tinh thần của nhân dân.

* Ý nghĩa của các chính sách trên: ổn định đất nước, tạo nền móng cho sự phát triển về mọi mặt của DT,

Tóm lại: Quang trung có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nước nhà thế kỉ XVIII, Quang Trung mất đi là sự mất mát to lớn của cả dậ tộc ta.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải sử 7