Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX – Giáo dục khoa học và kĩ thuật

 • 1 Đánh giá

Vào cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, không chỉ nền văn học nghệ thuật phát triển mà còn là sự phát triển của giáo dục, khoa học - kĩ thuật. Đặc biệt là khoa học kĩ thuật, đã có những phát minh tiến bộ, đánh dấu mốc cho sự tiến bộ của nhân dân ta.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Giáo dục khoa học, kĩ thuật

1.Giáo dục, thi cử

 • Thời Tây Sơn: Ban “chiếu lập học”, chấn chỉnh việc học tập...
 • Nửa đầu thế kỉ XIX: Tài liệu học tập, nội dung thi cử không thay đổi.
 • Năm 1836 Minh Mạng cho thành lập “ Tứ dịch quán”.

2. Sử học, địa lí, y học

 • Sử học:
  • Có bước tiến quan trọng.
  • Tác phẩm tiêu biểu: Đại Việt sử kí tiền biên, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện...
  • Tác giả tiêu biểu: Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú...
 • Địa lí:
  • Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức
  • Nhất thống dư địa chí của Lê Quang Định
 • Y học.
  • Có bộ sách: Hải thượng y tông tâm lĩnh ( Lê Hữu Trác).

3. Những thành tựu về kĩ thuật

 • Thế kỉ XVIII, thợ thủ công nước ta đã học và chế tạo được súng, đồng hồ, kính thiên lí, đóng thuyền lớn, mãy xẻ gỗ…
 • Năm 1839, đóng được tàu thủy chạy bằng hơi nước.

=>Tài năng thợ thủ công nước ta.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 147 – sgk lịch sử 7

Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật ở nước ta cuối thể kí XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 147 – sgk lịch sử 7

Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của nước ta thời kì này phản ánh điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX – Giáo dục khoa học và kĩ thuật


 • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021