Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

 • 1 Đánh giá

Trong khoảng 10 thế kỉ đầu sau CN, hàng loạt quốc gia nhỏ đã được hình thành và phát triển tại khu vực Đông Nam Á. Vậy để hiểu rõ hơn, KhoaHoc mời các bạn đến với bài học ngày hôm nay:"các quốc gia phong kiến Đông Nam Á".

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

Điều kiện tự nhiên:

 • Hiện nay, có 11 nước: Việt Nam, Lào, Cam –pu-chia, Thái Lan, Mi – an-ma, Ma- lai- xi – a, Xin – ga –po, In – đô- nê- xi- a, Phi – lip –pin, Brunay và Đông Ti –mo.
 • Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa (mưa và khổ)
 • Thuận lợi: Trồng lúa nước, trái cây và chăn nuôi.
 • Khó khăn: Có nhiều thiên tai
 • Cư dân có từ thời đồ đá.

Sự hình thành các vương quốc cổ:

 • Thời đồ đá có dấu vết người tối cổ khắp Đông Nam Á .
  • Cham – pa ở Trung Bộ Việt Nam
  • Phù Nam ở hạ lưu sông Mê Công
  • Sông Mê Nam, quần đảo In đô nê xi a.

2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

 • Cuối thế kỉ XIII dòng vua Giava mạnh lên ->chinh phục tất cả các tiểu quốc ở hai đảo Xumatora và Giava ->Lập nên vương triều Môgiôpahit hùng mạnh trong suốt hơn 3 thế kỉ.
 • Cham –pa, Chân Lạp (VI), Pagan (XI), Lạn Xạng (XIV), Sukhôthay (XIII),…
 • Kiến trúc và điêu khắc với nhiều công trình nổi tiếng: Đền ĂngCo, đền Bôrôbuđua, chùa Pagan, tháp Chàm…
 • Thế kỉ X – XVIII các quốc gia phong kiến Đông Nam Á ra đời và phát triển.
  • Thế kỉ IX – XII Cam – pu – chia cực thịnh thời ĂngCo
  • Thế kỉ XI Pa – gan (Mi – an- ma) thống nhất.
  • TK XIII In-đô-nê-xi-a thống nhất.
  • TK XIII Su-Khô-Thay (Thái Lan) ra đời.
  • TK XIV Lạn-xạng (Lào) thành lập nước.
 • Từ TK XVIII suy yếu, sau đó trở thành thuộc địa của tư bản phương Tây.

3. Vương quốc Cam pu chia .

 • Thời tiền sử ( đồ đá ) cư dân cổ lập nước Phù Nam ( I- VI ) .
 • Người Khơ me ( VI - VIII 744 ) lập nước Chân Lạp ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ .Theo đạo Ba La Môn và đạo Phật .Từ chữ Phạn tạo nện chữ viết riêng ( Chữ Khơ me cổ ) ; biết khắc bia bằng chữ Phạn
 • Năm 774 - 802 bị Gia Va xâm chiếm .
 • Thế kỷ IX à XV là thời kỳ Ang co , nông nghiệp phát triển . Quân đội hùng mạnh ,xâm chiếm Thái Lan , Lào .Xây dựng kinh đô Ang co , đền Ang -co -vát
 • Thế kỷ XV suy thoái kéo dài đến năm 1863 bị Pháp xâm lược .

4. Lào

 • Thế kỷ XIII người Thái di cư đến gọi là người Lào Lùm , bộ tôc chính của Lào .
 • Năm 1353 Pha Ngừm lập nước Lạn Xạng - Triệu Voi .
 • Vua Lan Xang (XV – XVII) : chia đất nước thành các mường ; đặt quan cai trị ,xây dựng quân đội ; quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng ; chống quân xâm lược Miến Điện .
 • Thế kỷ XVIII Lan Xang suy yếu bị Xiêm chiếm .
 • Thế kỷ XIX là thuộc địa của Pháp

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Em hãy cho biết điều kiện tự nhiên có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Á?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của Cam – pu – chia đến giữa thế kỉ XIX?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Sự phát triển của vương quốc Cam –pu – chia thời Ăng – co được biểu hiện như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Em hãy nêu các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á


 • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021