Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào?

Bài làm:

Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt:

  • Sự phát triển kinh tế dười thời Đường cao hơn các triều đại khác về mọi mặt.
  • Xã hội ổn định và đạt đến sự phồn thịnh.
  • Dưới thời Đường, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021