Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê Sơ?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 101 – sgk lịch sử 7

Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê Sơ?

Bài làm:

Đại Việt thời Lê Sơ đã gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Cụ thể là:

Thành tựu về giáo dục và khoa cử:

 • Dựng lại Quốc Tử Giám, mở nhiều trường học, mở khoa thi.
 • Nội dung học tập thi cử là sách của đạo nho.
 • Một năm tổ chức ba kì thi: Hương – Hội - Đình

=> Giáo dục ,thi cử chặt chẽ, thường xuyên hơn,tuyển chọn được nhiều nhân tài.

Thành tựu về văn học:

 • Văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.
 • Nội dung: Yêu nước sâu sắc, niềm tự hào dân tộc,khí phách ,tinh thần bất khuất của dân tộc.

Thành tựu về khoa học:

 • Khoa học phát triển, phong phú, đa dạng.
 • Sử học, địa lí, y học, toán học đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Thành tựu về nghệ thuật:

 • Nghệ thuật sân khấu được phục hồi và phát triển.
 • Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc:đặc sắc thể hiện ở các cung điện, lăng tẩm. Phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện.
 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021