Em có nhận xét gì về cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa cuối thể kỉ XIV?

  • 1 Đánh giá

Trang 75 sgk Lịch sử 7 (Phần I)

Em có nhận xét gì về cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa cuối thể kỉ XIV?

Bài làm:

  • Vua, quan, vương hầu ăn chơi sa đọa: Nghiện rượu, mê đàn hát, xa xỉ, lãng phí tiền của, hoang dâm.
  • Mâu thuẫn nội bộ ngày càng sâu sắc, nhất là khi Dương Nhật Lễ được đưa lên làm vua.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021