Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 139 – sgk lịch sử 7

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp ở thời Nguyễn ?

Bài làm:

  • Tình hình thủ công nghiệp ta thời Nguyễn ở nông thôn và thành thị vẫn không ngừng phát triển.
  • Nhiều làng thủ công nổi tiếng khắp nước như: Bát Tràng (Hà Nội), đúc đồng Ngũ Xã (hà Nội), dệt lụa Vạn Phúc (Hà Nội)….
  • Những hoạt động thủ công nghiệp trong dân gian còn rất phân tán. Thợ thủ công nghiệp phải nộp thuế sản phẩm nặng nề.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021