Ở nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện gì mới để phát triển kinh tế được thuận lợi ?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 142 – sgk lịch sử 7

Ở nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện gì mới để phát triển kinh tế được thuận lợi ?

Bài làm:

Nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta có những điều kiện thuận lợi nhất định để phát triển kinh tế cho đất nước. Đó là:

  • Điều kiện thuận lợi nhất đó chính là đất nước thống nhất. Chúng ta có thể phát triển đất nước bằng cách huy động và khai thác nhân tài và nhân lực, các nguồn tài nguyên của cả nước…)
  • Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể kế thừa những thành tựu kinh té công thương nghiệp từ những thế kỉ XVI, XVII, XVIII.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021