Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây được hình thành từ bao giờ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây được hình thành từ bao giờ?

Bài làm:

Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây được hình thành từ:

  • Xã hội phong kiến ở phương Đông được hình thành từ thế kỉ III TCN đến khoảng thế kỉ X.
  • Xã hội phong kiến phương Tây được hình thành từ thế kỉ V đến thế kỉ X.

=>Các nước phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến sớm hơn so với các nước phương Tây.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021