Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê Sơ?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 100 – sgk lịch sử 7

Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê Sơ?

Bài làm:

Thời Lê Sơ, nhà Lê rất quan tâm đến giáo dục và đào tạo nhân tài, điều đó thể hiện qua việc giáo dục thời Lê đạt được nhiều thành tựu rực rỡ với ý thức đề cao vị trí của một dân tộc “ vốn xưng nên văn hiến đã lâu”.

Có thể thấy, nhà nước thời Lê sơ sớm quan tâm đến giáo dục, đào tạo nhân tài. Tình thần này được nâng lên đỉnh cao dưới thời vua Lê Thánh Tông. Các khoa thi được tổ chức đều đặn ba năm một lần ở địa phương cũng như ở kinh đô. Số lượng người đỗ đạt ngày càng nhều, trình độ dân trí được nâng cao. Số trường học ngày càng tăng lên. Giáo dục mở rộng cho nhiều đối tượng do đó tỉ lệ mù chữ ngày càng giảm.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021