Chiến tranh Nam – Bắc triều đã gây ra tai họa gì cho nhân dân ta.

  • 2 Đánh giá

Câu 2: Trang 108 – sgk lịch sử 7

Chiến tranh Nam – Bắc triều đã gây ra tai họa gì cho nhân dân ta.

Bài làm:

Chiến tranh Nam – Bắc triều đã gây ra những tai họa cho nhân dân ta. Cụ thể là:

  • Khiến nhân dân ta phải sống hơn 50 năm trong chiến tranh
  • Hàng vạn người bị bắt đi phu, đi lính khiến gia đình li tán.
  • Mùa màng bị tàn phá, nhân dân đói khổ. Năm 1572, ở Nghệ An "đồng ruộng bỏ hoang, dịch tễ phát sinh, người chết đến quá nửa.

=>Như vậy, đây là một cuộc hỗn chiến tàn khốc nhằm tiêu diệt lẫn nhau giữa các tập đoàn phong kiến đối lập, lôi kéo nhân dân cả nước vào cuộc tàn hại đau thương.

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021