Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 61 – sgk lịch sử 7

Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai?

Bài làm:

Cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai là:

  • Thực hiện chủ trương “ vườn không, nhà trống”.
  • Tránh thế giặc mạnh khi chúng mới đến xâm lược.
  • Vừa cho quân cản bước tiến của giặc, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng.
  • Khi thời cơ đến, phản công tiêu diệt giặc, giành thắng lợi.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021