Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn với những nước phương Tây được thể hiện như thế nào ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 139 – sgk lịch sử 7

Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn với những nước phương Tây được thể hiện như thế nào ?

Bài làm:

Đối với các nước phương Tây, mặc dù họ vẫn đến buôn bán ở các hải cảng, nhưng nhà Nguyễn không cho người phương Tây mở cửa hàng. Họ chỉ được ra vào một số cảng quy định. Nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách “ bế quan tỏa cảng”.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021