Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 97 – sgk lịch sử 7

Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp?

Bài làm:

Biện pháp của nhà nước Lê Sơ đối với nông nghiệp là:

  • Vua Lê cho hơn 2/3 quân sĩ về quê làm ruộng, số còn lại luân phiên về quê sản xuất.
  • Kêu gọi nhân dân phiêu tán trở về quê làm ruộng
  • Đặt một số chức quan chuyên lo về nông nghiệp
  • Lập phép quân điền, cấm giết trâu bò bừa bãi, cấm điền ruộng dân phu trong vụ mùa.
  • Đắp nhiều đê để ngăn nước mặn.

=> Chính những biện pháp nêu trên đã cải thiện tình hình nông nghiệp, kinh tế nhanh chóng phát triển, khắc phục được những khó khăn của đất nước và nhân dân sau chiến tranh.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021