Tại sao việc sửa đắp đê ở thời Nguyễn gặp khó khăn ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 137 – sgk lịch sử 7

Tại sao việc sửa đắp đê ở thời Nguyễn gặp khó khăn ?

Bài làm:

Việc sửa đắp đê ở thời Nguyễn gặp khó khăn vì:

  • Nhà Nguyễn không chú trọng việc sửa, đắp đê, vì thế lụt lội, hạn hán xảy ra thường xuyên.
  • Tài chính (thời Tự Đức) thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến, tiền Nhà nước bỏ ra lại rơi vào túi tham quan. Việc đắp đê càng khó khăn
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021