Em có nhận xét gì về vương triều Trần ở nửa cuối thế kỉ XIV ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 77 sgk Lịch sử 7 (Phần I)

Em có nhận xét gì về vương triều Trần ở nửa cuối thế kỉ XIV ?

Bài làm:

Cuối thế kỉ XIV, nhà Trần không còn quan tâm đến đời sống nhân dân như trước, kinh tế ngày càng giảm sút, mất mùa, đói kém liên tục xảy ra, trong khi quan lại chỉ biết lo ăn chơi, hưởng lạc, xã hội bất ổn định, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra. Như vậy, vương triều nhà Trần không còn đóng vai trò tích cực, tiến bộ như nửa đầu thế kỉ XIV, sự sụp đổ của nhà Trần là điều không thể tránh khỏi.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021