Hãy trình bày sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII – XVIII.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 116 – sgk lịch sử 7

Hãy trình bày sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII – XVIII.

Bài làm:

Sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII – XVIII là:

  • Biểu diễn múa trên dây, múa đèn, các trò ảo thuật
  • Điêu khắc gỗ trong các đình chùa.
  • Nghệ thuật sân khấu đa dạng: Tuồng, chèo, hát ả đào,…
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021