Quân đội nhà Lý được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội của nhà Lý?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Quân đội nhà Lý được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội của nhà Lý?

Bài làm:

- Tổ chức thành hai bộ phận: cấm quân và quân địa phương

- Nhận xét: Quân đội thời Lý bao gồm các binh chủng, thủy binh, kị binh và tượng binh, kỉ luật rất nghiệm minh, được rèn luyện chu đáo. Vũ khí có giáo mác, dao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá…

=> Quân đội nhà Lý được tổ chức khá chu đáo, quy củ và hùng mạnh.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021