Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược của nhà Tống ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 40 sgk Lịch sử 7 (Phần I)

Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược của nhà Tống ?

Bài làm:

Nhà Lý đối phó với âm mưu xâm lược của nhà Tống:

  • Cử Thái úy Lý Thường Kiệt chỉ huy.
  • Tăng cường lực lượng quốc phòng, quân đội tập luyện ngày đêm.
  • Các tù trưởng đánh trả các cuộc quấy phá, dụ dỗ của nhà Tống.
  • Ở phía Nam, đánh bại ý đồ tấn công phối hợp của nhà Tống với Chăm-pa.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021