Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền được hình thành như thế nào ở Trung Quốc?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: giai cấp địa chủ và nông dân tá điền được hình thành như thế nào ở Trung Quốc?

Bài làm:

Sự hình thành của giai cấp địa chủ và nông dân tá điền ở Trung Quốc là:

  • Một số quan lại và nông dân giàu chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực nên trở thành giai cấp địa chủ.
  • Nhiều người nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, gọi là nông dân lĩnh canh hay tá điền.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021