Đáp án đề thi THPT QG môn Địa lí năm 2017 Đề 6

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

1-C

2-A

3-B

4-C

5-A

6-A

7-D

8-B

9-C

10-D

11-C

12-C

13-C

14-A

15-A

16-D

17-D

18-B

19-D

20-A

21-B

22-A

23-A

24-B

25-B

26-A

27-D

28-C

29-D

30-C

31-B

32-B

33-C

34-A

35-A

36-D

37-D

38-A

39-D

40-A

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 2:

Quảng Ninh là nơi tập trung trữ lượng than lớn nhất của nước ta, chiếm khoảng 90% trữ lượng than cả nước. Than ở đây chủ yếu là than antraxit, có chất lượng tốt, nhiệt lượng cao.

Câu 5:

Trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 4, Nam Bộ có kiểu thời tiết đặc trưng là nắng nóng ổn định và tạnh ráo do không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Đồng thời, đây cũng là thời kì mùa khô kéo dài của Nam Bộ.

Câu 7:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 19, trong giai đoạn 2000-2007 tỉ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (biểu đồ tròn) tăng từ 19,3% – 24,4%, tăng 5,1%

Câu 11:

Do thiên nhiên nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa nên tăng thêm tính bấp bênh vốn có của nông nghiệp, hơn nữa các điều kiện tự nhiên lại phân hóa rõ rệt theo chiều bắc nam và phân hóa theo độ cao địa hình. Chính vì thế chuyển dịch cơ cấu mùa vụ nhằm thích ứng với các điều kiện tự nhiên và nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Câu 19:

Dựa vào Bảng số liệu “DIỆN TÍCH RỪNG CỦA VIỆT NAM QUA CÁC NĂM” nhận thấy độ che phủ rừng nước ta giảm trong giai đoạn 1943-1993 (giảm từ 43,8% xuống 22%) và sau đó tăng trở lại từ 1993 – 2014 (tăng từ 22% lên 40,4%).

Vì thế nhận xét Độ che phủ rừng của nước ta giảm liên tục và giảm 2,4 % là không đúng

Câu 36:

Áp dụng 2 công thức

- Tổng diện tích cây công nghiệp = diện tích Cây công nghiệp hàng năm + diện tích Cây công nghiệp lâu năm

- Tốc độ tăng trưởng = Giá trị năm sau/ giá trị năm gốc

Ta có:

1.Tốc độ tăng trưởng Giai đoạn 1975-2014:

diện tích cây công nghiệp lâu năm = 2133,5/172,8 = 12,35 lần

diện tích cây công nghiệp hàng năm = 711,1/210,1 = 3,38 lần

=> Giai đoạn 1975-2014, diện tích cây công nghiệp hàng năm có tốc độ tăng chậm hơn diện tích cây công nghiệp lâu năm.

2.Bảng tổng diện tích cây công nghiệp và tốc độ tăng trưởng diện tích cây công nghiệp từ 1975-2014

Năm

Tổng diện tích cây công nghiệp (nghìn ha)

Tốc độ tăng trưởng

(lần)

1975

382,9

7,4

2014

2844,6

=> Giai đoạn 1975-2014, diện tích cây công nghiệp của nước ta tăng 7, 4 lần.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021