Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề 3

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA NĂM 2017

CỦA SỞ GIÁO DỤC HÀ TĨNH

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

C

Câu 21

A

Câu 2

B

Câu 22

B

Câu 3

B

Câu 23

C

Câu 4

C

Câu 24

B

Câu 5

B

Câu 25

A

Câu 6

A

Câu 26

B

Câu 7

B

Câu 27

B

Câu 8

C

Câu 28

B

Câu 9

D

Câu 29

D

Câu 10

B

Câu 30

D

Câu 11

D

Câu 31

B

Câu 12

A

Câu 32

A

Câu 13

A

Câu 33

A

Câu 14

B

Câu 34

D

Câu 15

D

Câu 35

B

Câu 16

C

Câu 36

A

Câu 17

D

Câu 37

A

Câu 18

C

Câu 38

A

Câu 19

A

Câu 39

A

Câu 20

B

Câu 40

B

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021