Đề và đáp án môn Địa mã đề 314 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

  • 1 Đánh giá

Mặc dù năm nay là năm đầu tiên Bộ áp dụng thi theo hình thức mới nhưng có nhiều em làm bài khá tốt. Và để biết chính xác được mình đạt được bao nhiêu điểm, hãy tra đáp án tại KhoaHoc để biết ngay bây giờ. Sau đây là đáp án môn Địa mã đề 314, mời các bạn cùng tham khảo.

Môn Địa mã đề 314 thi THPT quốc gia năm 2017

Đề và đáp án môn Địa mã đề 314 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 314 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 314 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 314 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 314 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đáp án mã đề 314 - đáp án chính thức của bộ GD - ĐT

41. B

42. D

43. C

44. C

45. B

46. B

47. A

48. D

49. C

50. A

51. A

52. D

53. C

54. A

55. A

56. A

57. D

58. D

59. A

60. A

61. B

62. D

63. B

64. A

65. D

66. B

67. C

68. C

69. D

70. A

71. C

72. A

73. C

74. C

75. B

76. B

77. D

78. B

79. D

80. D


  • 2 lượt xem