Đáp án chính thức của bộ môn Địa lý kì thi THPT quốc gia 2017 có tất cả các mã đề

  • 1 Đánh giá

Sáng nay (24/6), hơn 500.000 thí sinh đã làm bài thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử kì thi THPT quốc gia thi những môn khoa học xã hội áp dụng hình thức trắc nghiệm. Sau đây KhoaHoc xin cung cấp đáp án chính xác của Bộ GD-ĐT với tất cả các mã đề môn Địa lý, các bạn học sinh cùng tham khảo.

Vậy là cho đến thời điểm hiện tại kì thi THPT quốc gia đã kết thúc tốt đẹp. Theo đánh giá từ quý thầy cô giáo và các bạn thí sinh vừa tham dự kì thi thì về cơ bản bộ đề năm nay " vừa sức " thí sinh. Và để giúp các bạn thí sinh tiện tham khảo cũng như tra cứu, dưới đây là đáp án của tất cả các mã đề thi môn Địa lý kì thi THPT quốc gia năm 2017, mời các bạn cùng tham khảo. Đáp án xem tốt trên tất cả các thiết bị: Smartphone, Iphone, Samsung, Ipad, điện thoại bảng và máy tính

Đáp án môn Địa lí mã đề 301 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. D42. B43. D44. A
45. A46. D47. C48. D
49. A50. D51. D52. C
53. D54. A55. C56. A
57. C58. D59. B60. C
61. D62. A63. B64. A
65. D66. A67. C68. C
69. A70. C71. A72. C
73. C74. D75. B76. A
77. A78. A79. C80. C

Đáp án môn Địa lí mã đề 302 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. B42. C43. A44. C
45. B46. B47. B48. A
49. A50. A51. B52. B
53. D54. C55. C56. B
57. C58. D59. D60. D
61. C62. A63. D64. B
65. D66. B67. C68. C
69. A70. B71. D72. C
73. A74. A75. D76. C
77. D78. A79. C80. D

Đáp án môn Địa lí mã đề 303 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. D42. A43. B44. C
45. A46. D47. B48. C
49. D50. D51. A52. D
53. A54. D55. C56. B
57. B58. C59. C60. A
61. B62. D63. A64. C
65. B66. A67. B68. B
69. A70. A71. D72. D
73. C74. A75. B76. B
77. C78. C79. A80. C

Đáp án môn Địa lí mã đề 304 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. A42. D43. C44. B
45. D46. C47. C48. D
49. B50. C51. B52. D
53. A54. B55. A56. B
57. C58. D59. D60. B
61. D62. D63. B64. A
65. C66. C67. A68. C
69. A70. D71. D72. B
73. C74. A75. B76. B
77. A78. B79. A80. A

Đáp án môn Địa lí mã đề 305 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. B42. C43. C44. D
45. A46. C47. D48. A
49. B50. C51. C52. A
53. D54. C55. D56. D
57. A58. C59. C60. D
61. B62. C63. B64. C
65. B66. D67. B68. A
69. D70. D71. B72. D
73. C74. B75. C76. A
77. B78. B79. A80. A

Đáp án môn Địa lí mã đề 306 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. A42. D43. D44. A
45. D46. B47. A48. C
49. A50. A51. C52. D
53. C54. B55. C56. D
57. C58. A59. D60. A
61. D62. B63. B64. C
65. C66. C67. C68. D
69. A70. C71. C72. C
73. D74. A75. A76. A
77. C78. D79. C80. D

Đáp án môn Địa lí mã đề 307 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. C42. B43. D44. D
45. C46. A47. C48. A
49. B50. B51. B52. D
53. A54. B55. A56. D
57. A58. B59. B60. C
61. B62. C63. C64. D
65. D66. D67. C68. B
69. B70. B71. C72. A
73. D74. A75. D76. D
77. C78. C79. A80. A

Đáp án môn Địa lí mã đề 308 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. B42. A43. D44. B
45. C46. D47. B48. A
49. A50. A51. B52. D
53. A54. D55. B56. C
57. A58. B59. B60. B
61. A62. B63. C64. C
65. C66. B67. C68. A
69. A70. A71. B72. B
73. C74. B75. C76. C
77. B78. A79. C80. C

Đáp án môn Địa lí mã đề 309 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. D42. D43. A44. D
45. C46. B47. A48. A
49. D50. A51. C52. A
53. B54. C55. B56. B
57. C58. C59. A60. C
61. D62. A63. D64. A
65. B66. D67. C68. D
69. D70. C71. B72. B
73. D74. A75. C76. D
77. B78. A79. C80. A

Đáp án môn Địa lí mã đề 310 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. A42. D43. B44. A
45. B46. B47. A48. A
49. D50. B51. A52. D
53. D54. C55. D56. D
57. C58. B59. C60. D
61. B62. D63. A64. B
65. D66. A67. D68. C
69. D70. C71. C72. C
73. A74. C75. C76. A
77. A78. B79. C80. B

Đáp án môn Địa lí mã đề 311 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. B42. B43. C44. C
45. B46. B47. A48. A
49. B50. B51. C52. A
53. B54. C55. D56. D
57. A58. D59. D60. B
61. A62. A63. A64. B
65. C66. A67. B68. C
69. A70. C71. C72. A
73. A74. C75. B76. A
77. C78. A79. C80. A

Đáp án môn Địa lí mã đề 312 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. D42. D43. B44. C
45. A46. C47. B48. D
49. A50. D51. B52. B
53. C54. B55. C56. A
57. B58. A59. B60. A
61. D62. C63. C64. B
65. A66. B67. C68. C
69. D70. A71. C72. C
73. A74. D75. D76. B
77. C78. A79. D80. A

Đáp án môn Địa lí mã đề 313 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. A42. D43. D44. B
45. B46. A47. B48. B
49. C50. C51. A52. D
53. C54. C55. A56. B
57. B58. D59. B60. C
61. A62. D63. D64. A
65. B66. B67. D68. C
69. C70. D71. D72. C
73. A74. C75. B76. D
77. A78. A79. B80. B

Đáp án môn Địa lí mã đề 314 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. B42. D43. C44. C
45. B46. B47. A48. D
49. C50. A51. A52. D
53. C54. A55. A56. A
57. D58. D59. A60. A
61. B62. D63. B64. A
65. D66. B67. C68. C
69. D70. A71. C72. A
73. C74. C75. B76. B
77. D78. B79. D80. D

Đáp án môn Địa lí mã đề 315 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. C42. A43. D44. A
45. C46. D47. D48. A
49. C50. D51. A52. D
53. B54. B55. C56. B
57. C58. D59. C60. D
61. B62. B63. D64. B
65. D66. C67. B68. D
69. C70. D71. B72. B
73. D74. D75. B76. B
77. C78. C79. C80. D

Đáp án môn Địa lí mã đề 316 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. C42. A43. A44. A
45. D46. A47. B48. A
49. C50. A51. D52. B
53. D54. C55. A56. C
57. B58. A59. B60. D
61. C62. B63. A64. D
65. A66. C67. B68. A
69. C70. B71. B72. B
73. D74. C75. D76. C
77. B78. D79. C80. D

Đáp án môn Địa lí mã đề 317 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. D42. D43. C44. A
45. C46. D47. B48. D
49. D50. C51. C52. C
53. A54. C55. A56. A
57. D58. B59. D60. C
61. D62. B63. D64. C
65. B66. B67. B68. C
69. A70. B71. B72. A
73. A74. B75. A76. C
77. A78. A79. B80. B

Đáp án môn Địa lí mã đề 318 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. B42. D43. D44. B
45. B46. C47. C48. C
49. A50. C51. A52. C
53. D54. A55. B56. D
57. B58. A59. A60. A
61. D62. C63. A64. A
65. C66. B67. D68. C
69. B70. A71. A72. C
73. B74. A75. A76. B
77. C78. B79. D80. D

Đáp án môn Địa lí mã đề 319 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. B42. D43. C44. D
45. A46. B47. A48. C
49. C50. B51. A52. C
53. C54. D55. D56. C
57. A58. C59. B60. D
61. D62. B63. C64. B
65. B66. A67. A68. B
69. C70. B71. A72. D
73. C74. D75. C76. A
77. D78. A79. D80. A

Đáp án môn Địa lí mã đề 320 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. B42. B43. D44. B
45. A46. A47. D48. C
49. C50. A51. A52. B
53. D54. B55. D56. A
57. D58. B59. A60. A
61. A62. B63. A64. B
65. D66. C67. B68. C
69. B70. D71. A72. B
73. D74. B75. A76. D
77. D78. B79. D80. D

Đáp án môn Địa lí mã đề 321 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. C42. B43. C44. B
45. C46. A47. B48. B
49. D50. B51. B52. C
53. A54. D55. A56. D
57. B58. D59. D60. A
61. D62. D63. A64. A
65. D66. A67. D68. B
69. B70. A71. D72. B
73. D74. D75. A76. A
77. B78. A79. B80. B

Đáp án môn Địa lí mã đề 322 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. B42. C43. A44. B
45. C46. A47. A48. D
49. A50. A51. D52. B
53. D54. B55. C56. C
57. D58. C59. D60. A
61. D62. A63. C64. B
65. B66. D67. C68. C
69. B70. D71. A72. A
73. B74. D75. A76. D
77. B78. A79. B80. A

Đáp án môn Địa lí mã đề 323 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. C42. B43. D44. B
45. D46. B47. C48. D
49. D50. A51. A52. B
53. C54. A55. C56. A
57. C58. B59. A60. C
61. D62. B63. C64. A
65. D66. C67. C68. D
69. A70. C71. B72. A
73. D74. C75. D76. D
77. A78. D79. A80. B

Đáp án môn Địa lí mã đề 324 kỳ thi THPT quốc gia 2017:

41. A42. B43. B44. C
45. D46. C47. D48. C
49. B50. B51. B52. D
53. D54. A55. B56. D
57. C58. C59. D60. D
61. C62. A63. D64. A
65. C66. C67. D68. B
69. C70. B71. B72. B
73. C74. C75. D76. D
77. C78. D79. B80. C

Theo thông tin từ Bộ GD - ĐT cho biết, đến ngày 7/7/2017 điểm thi sẽ được các hội đồng thi công bố. Và chậm nhất đến ngày 14/7/2017 sẽ công bố kết quả xét tốt nghiệp.

KhoaHoc hi vọng các bạn sẽ đạt kết quả thật tốt với điểm số thật cao!


  • 1 lượt xem