Đề và đáp án môn Địa mã đề 324 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

  • 1 Đánh giá

Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra. KhoaHoc xin cập nhật lại toàn bộ mã đề cũng như đáp án đi kèm của tất cả các môn để các bạn tiện theo dõi. Sau đây là đề và đáp án môn Địa mã đề 324.

Môn Địa mã đề 324 thi THPT quốc gia năm 2017

Đề và đáp án môn Địa mã đề 324 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 324 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 324 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 324 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Địa mã đề 324 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT

Đáp án mã đề 324 - đáp án chính thức của bộ GD - ĐT

41. A

42. B

43. B

44. C

45. D

46. C

47. D

48. C

49. B

50. B

51. B

52. D

53. D

54. A

55. B

56. D

57. C

58. C

59. D

60. D

61. C

62. A

63. D

64. A

65. C

66. C

67. D

68. B

69. C

70. B

71. B

72. B

73. C

74. C

75. D

76. D

77. C

78. D

79. B

80. C


  • 9 lượt xem