Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề 4

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2017

CỦA SỞ GDĐT HÀ NỘI

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

D

Câu 21

C

Câu 2

C

Câu 22

B

Câu 3

A

Câu 23

D

Câu 4

B

Câu 24

C

Câu 5

C

Câu 25

A

Câu 6

D

Câu 26

B

Câu 7

A

Câu 27

B

Câu 8

A

Câu 28

B

Câu 9

C

Câu 29

C

Câu 10

C

Câu 30

D

Câu 11

B

Câu 31

C

Câu 12

C

Câu 32

B

Câu 13

B

Câu 33

A

Câu 14

A

Câu 34

B

Câu 15

B

Câu 35

B

Câu 16

A

Câu 36

B

Câu 17

C

Câu 37

B

Câu 18

C

Câu 38

D

Câu 19

D

Câu 39

Câu 20

C

Câu 40

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021