Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 13

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

Câu 1 – C

Câu 21 – A

Câu 2 – D

Câu 22 – D

Câu 3 – C

Câu 23 – B

Câu 4 – D

Câu 24 – B

Câu 5 – D

Câu 25 – B

Câu 6 – D

Câu 26 – B

Câu 7 – C

Câu 27 – C

Câu 8 – D

Câu 28 – C

Câu 9 – D

Câu 29 – A

Câu 10 – D

Câu 30 – A

Câu 11 – D

Câu 31 – A

Câu 12 – C

Câu 32 – D

Câu 13 – B

Câu 33 – C

Câu 14 – B

Câu 34 – C

Câu 15 – B

Câu 35 – C

Câu 16 – B

Câu 36 – C

Câu 17 – B

Câu 37 – B

Câu 18 – D

Câu 38 – B

Câu 19 – B

Câu 39 – B

Câu 20 – D

Câu 40 – B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021