Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 26

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

Câu 1 – C

Câu 21 – A

Câu 2 – A

Câu 22 – C

Câu 3 – B

Câu 23 – B

Câu 4 – B

Câu 24 – D

Câu 5 – C

Câu 25 – A

Câu 6 – D

Câu 26 – C

Câu 7 – A

Câu 27 – C

Câu 8 – C

Câu 28 – B

Câu 9 – C

Câu 29 – A

Câu 10 – B

Câu 30 – D

Câu 11 – A

Câu 31 – B

Câu 12 – A

Câu 32 – B

Câu 13 – D

Câu 33 – D

Câu 14 – A

Câu 34 – A

Câu 15 – D

Câu 35 – C

Câu 16 – D

Câu 36 – A

Câu 17 – C

Câu 37 – A

Câu 18 – A

Câu 38 – D

Câu 19 – C

Câu 39 – A

Câu 20 – C

Câu 40 – D

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021