Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 9

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

ĐÁP ÁN

Câu 1 – A

Câu 21 – D

Câu 2 – C

Câu 22 – B

Câu 3 – A

Câu 23 – D

Câu 4 – D

Câu 24 – D

Câu 5 – D

Câu 25 – A

Câu 6 – C

Câu 26 – C

Câu 7 – D

Câu 27 – D

Câu 8 – B

Câu 28 – D

Câu 9 – A

Câu 29 – C

Câu 10 – B

Câu 30 – C

Câu 11 – D

Câu 31 – C

Câu 12 – A

Câu 32 – A

Câu 13 – A

Câu 33 – A

Câu 14 – C

Câu 34 – B

Câu 15 – B

Câu 35 – B

Câu 16 – A

Câu 36 – C

Câu 17 – C

Câu 37 – D

Câu 18 – C

Câu 38 – B

Câu 19 – B

Câu 39 – A

Câu 20 – B

Câu 40 – B

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021