Đặt 1 - 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3/ Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm than phù hợp với mỗi chỗ chấm.

  • 1 Đánh giá

3. Tìm từ ngữ chỉ màu sắc phù hợp:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 3: Trái chín

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Đặt 1 - 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3.

b. Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm than phù hợp với mỗi chỗ chấm:

Ôi chao .... Chú chuồn chuồn nước mới đẹpp làm sao ... Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh... Thân hình chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu... Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân.

Theo Nguyễn Thế Hội

c. Viết một câu sử dụng dấu chấm than thể hiện sự ngạc nhiên của em khi thấy một cảnh đẹp.

Bài làm:

3.

  • Hoa huệ trắng tinh
  • Hoa sen hồng nhạt
  • Hoa cúc vàng tươi
  • Con sóc màu nâu
  • Con bò màu nâu vàng
  • Con quạ màu đen

4. a. Hoa cúc vàng tươi như màu của nắng mùa hạ

Những bông hoa huệ trắng tinh khôi đẹp làm sao!

b. Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹpp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân hình chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân.

Theo Nguyễn Thế Hội

c. Câu sử dụng dấu chấm than thể hiện sự ngạc nhiên của em khi thấy một cảnh đẹp:

Ôi chao, cảnh núi non thật là hùng vĩ!

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021