Đặt một tên khác cho câu chuyện Chuyện quả bầu. Nói với bạn về tên em đã đặt.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Chơi trò chơi Nhà văn nhí:

  • Đặt một tên khác cho câu chuyện Chuyện quả bầu.
  • Nói với bạn về tên em đã đặt.

Bài làm:

Em đặt tên khác cho truyện là: Sự tích các dân tộc.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 chân trời sáng tạo