Đố bạn về các loại trái cây/ Quả gì có năm múi, vị chua?/ Quả gì ruột đỏ, hạt đen?

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Đố bạn về các loại trái cây:

  • Quả gì có năm múi, vị chua?
  • Quả gì ruột đỏ, hạt đen?

Bài làm:

  • Quả có năm múi, vị chua là quả khế.
  • Quả ruột đỏ, hạt đen là quả gấc.

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021