Cách viết các từ ngữ ở thẻ màu xanh và thẻ màu hồng có gì khác nhau? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

3. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Cách viết các từ ngữ ở thẻ màu xanh và thẻ màu hồng có gì khác nhau? Vì sao?

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 4: Sông Hương

b. Viết tên:

  • Một dòng sông, dòng suối hoặc một dòng thác.
  • Một ngọn núi, hòn đảo hoặc một bãi biển.

4. Đặt 2- 3 câu giới thiệu một cảnh sông nước hoặc núi non mà em biết.

Bài làm:

3. a. Cách viết ở thẻ màu hồng là chỉ sự vật chung, còn cách việt ở thẻ màu xanh là viết tên riêng một địa danh cụ thể sau đó là chú thích () loại sự vật được nêu.

b.

  • Một dòng sông, dòng suối hoặc một dòng thác: sông Hồng, suối Tiên, thác Bản Giốc
  • Một ngọn núi, hòn đảo hoặc một bãi biển: núi Ba Vì, đảo Phú Quốc, bãi biển Nha Trang.

4. Đặt câu:

- Bãi biển Đà Nẵng xinh đẹp vô cùng.

- Sông Hồng là dòng sông lớn nhất miền Bắc nước ta.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021