Nói tên bài em đã học phù hợp với mỗi bức tranh dưới đây. Đọc đoạn văn em yêu thích trong một bài đọc tìm được ở bài tập 1.

  • 1 Đánh giá

1. Nói tên bài em đã học phù hợp với mỗi bức tranh dưới đây:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập 1

2. Đọc đoạn văn em yêu thích trong một bài đọc tìm được ở bài tập 1.

3. Trao đổi với bạn về một nhân vật theo gợi ý:[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập 1

4. Viết

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập 1

Bài làm:

1. Tên bài học phù hợp với mỗi bức tranh lần lượt là:

  • Chuyện của vàng anh
  • Khu vườn tuổi thơ
  • Quê mình đẹp nhất
  • Chuyện bốn mùa

2. Đọc đoạn văn em yêu thích trong một bài đọc tìm được ở bài tập 1.

3. Trao đổi với bạn về một nhân vật:

- Tên bài học: Chuyện bốn mùa

- Tên nhân vật: bà Đất

- Lời nói của nhân vật: Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được! Cháu có công ấp ủ mầm sống để cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

4. Viết.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 chân trời sáng tạo