Tìm từ ngữ chỉ màu sắc của bầu trời, cây cối khi mùa hè đến

  • 1 Đánh giá

Sắc màu mùa hạ

Tìm từ ngữ chỉ màu sắc của bầu trời, cây cối khi mùa hè đến.

2. Viết: Tấc đất tấc vàng.

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 3: Dàn nhạc mùa hè

3. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Chọ từ ngữ không cùng nhóm:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 3: Dàn nhạc mùa hè

b. Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong 2 khổ thơ sau:

Giọt nắng của mùa thu Giọt nắng của mùa đông

Trong veo màu ngọc bích Say sưa ngủ ngoài đồng

Nắng tan vào bông cúc Cho cây bắp cải nhỏ

Làm vàng cả mùa thu. Mở mắt tròn bâng khuâng.

Vương Triều Hải

4. Ngắt đoạn văn sau thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả.

Mùa mưa và mùa khô ở Sài Gòn khá rõ rệt mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 những tháng còn lại là mùa khô mùa mưa trời mát mẻ mùa khô nắng vàng rực rỡ suốt cả ngày.

Cẩm Tú

Bài làm:

Từ ngữ chỉ màu sắc của bầu trời, cây cối khi mùa hè đến: trong xanh, xanh mướt.

2. Viết: Tấc đất tấc vàng.

3. a. - Nhóm: trắng tinh, tím biếc, xanh lơ, vàng hoe, xám xịt.

Từ ngữ không cùng nhóm là: lạnh ngắt.

- Nhóm: nóng rực, ấm áp, rét mướt, mát rượi, giá buốt.

Từ ngữ không cùng nhóm là: nâu đất.

b. Từ ngữ chỉ đặc điểm là: ngọc bích, trong veo, vàng, tròn.

4. Mùa mưa và mùa khô ở Sài Gòn khá rõ rệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. Những tháng còn lại là mùa khô. Mùa mưa trời mát mẻ. Mùa khô nắng vàng rực rỡ suốt cả ngày.

  • 344 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 chân trời sáng tạo