Chia sẻ với bạn về một món quà Trung thu mà em thích.

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Chia sẻ với bạn về một món quà Trung thu mà em thích.

Bài làm:

Chia sẻ với bạn về một món quà Trung thu mà em thích.

Đó lad chiếc đàn lồng do bố tự làm. Đèn lồng được bố làm bằng vỏ lon bia, rất lạ mắt và độc đáo. Tối đó, em đi rước đèn mà không ai có chiếc đèn lồng giống như của bố làm cho riêng em.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021