Tìm 3 - 5 cặp từ ngữ chỉ sự vật và màu sắc trong đoạn thơ dưới đây:

  • 1 Đánh giá

3. Tìm 3 - 5 cặp từ ngữ chỉ sự vật và màu sắc trong đoạn thơ dưới đây:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 3: Mùa lúa chín

4. Đặt 2 - 3 câu tả một cảnh đẹp mà em thích.

Bài làm:

3. 3 - 5 cặp từ ngữ chỉ sự vật và màu sắc trong đoạn thơ là:

  • tre - xanh
  • lúa - xanh
  • trời - xanh
  • ngói - đỏ tươi
  • trường học - đỏ thắm

4. Đặt câu

- Xa xa là lũy tre làng xanh ngát đang đung đưa theo gió.

- Cánh đồng mùa gặt thật nhộn nhịp như chảy hội.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021