Bày tỏ ý kiến của em về hành động của các bạn nhỏ trong tranh.

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Bày tỏ ý kiến của em về hành động của các bạn nhỏ trong tranh.[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 5: Bạn có biết phân loại rác?

Bài làm:

Hành động cua bạn nhỏ trong tranh rất tốt. Học đang phân loại rác, vứt rác vào thùng, giúp bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp hơn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021