[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 1: Cây nhút nhát

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 1: Cây nhút nhát trang 114 sgk tiếng việt 2 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Khởi động

Đố bạn về các loài cây:

Cây gì lá tựa tai voi

Hè làm ô mát em chơi sân trường?

(Là cây gì?)

Thân cao nhiều đốt

Mọc chụm thành bờ

Lá nhỏ cành thưa

Đu đưa trong gió.

(Là cây gì?)

=> Xem hướng dẫn giải

Khám phá và luyện tập

1. Đọc (sgk)

a. Khi có tiếng động, cây xấu hổ thay đổi như thế nào?

b. Cây cỏ xôn xao về điều gì?

c. Vì sao tác giả gọi cây xấu hổ là cây nhút nhát?

d. Cây xấu hổ hi vọng điều gì? Vì sao?

2. Viết

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 1: Cây nhút nhát

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Chọn từ ngữ phù hợp với mỗi bức ảnh:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 1: Cây nhút nhát

b. Tìm thêm từ ngữ tả đặc điểm của sự vật trong các bức ảnh trên.

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Đặt 2 - 3 câu tả cảnh thiên nhiên có sử dụng từ ngữ ở bài tập 3.

b. Thêm vào các câu vừa đặt từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu? hoặc Khi nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 34 lượt xem