[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập giữa học kì II(4)

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài ôn tập 4 trang 78 sgk tiếng việt 2 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Chọn hình ảnh miêu tả phù hợp với tên mỗi bài học:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài ôn tập 4

2. Đọc đoạn văn yêu thích trong mộ bào đọc tìm được ở bài tập 1.

3. Trao đổi với bạn về một hình ảnh em thích theo gợi ý.

4. Tìm 2 - 3 từ có chứa tiếng: xanh, tròn, cao.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 31 lượt xem