[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Bưu thiếp

  • 2 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 2: Bưu thiếp trang 61 sgk tiếng việt 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Khởi động

Nói với bạn điều em thấy trong tấm bưu thiếp dưới đây:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Bưu thiếp

Trả lời:

Trong tấm bưu thiếp, em thấy đó là bưu thiếp của bạn Minh Châu gửi cho ông bà nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Bưu thiếp

1. Để làm bưu thiếp em cần chuẩn bị những gì?

2. Nêu các việc cần làm ở bước 2 và bước 3.

3. Có thể đảo trật tự bước 1 và bước 2 được không? Vì sao?

4. Mặt trong của tấm bưu thiếp bao gồm những nội dung gì?

2. Viết

a) Nhìn-viết: Ông tôi

Để làm bưu thiếp em cần chuẩn bị những gì?

b) Giải các câu đố sau, biết rằng lời giải đố có tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh:

  • Con gì bốn vó

Ngực nở bụng thon

Rung rinh chiếc bờm

Phi nhanh như gió?

(Là con gì)

  • Con gì ăn cỏ

Đầu nhỏ chưa sừng
Cày cấy chưa từng
Đi theo trâu mẹ?
( Là con gì )

(c) Chọn chữ hoặc vần phù hợp với mỗi chỗ trống:

Để làm bưu thiếp em cần chuẩn bị những gì?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm từ ngữ chỉ người thân xếp vào hai nhóm

  • Họ nội: ông nội

  • Họ ngoại: ông ngoại

4. Đặt 1-2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đóng vai để nói lời chào phù hợp với từng trường hợp sau

Đóng vai để nói lời chào phù hợp với từng trường hợp sau

6. Nói, viết lời xin lỗi.

a) Đọc lời các nhân vật trong tranh.

Đóng vai để nói lời chào phù hợp với từng trường hợp sau

b) Cùng bạn đóng vai, nói và đáp lời xin lỗi trong từng trường hợp sau:

  • Trong lúc đùa nghịch, em làm một bạn bị ngã.

  • Em lỡ tay làm đổ ấm pha trà của ông bà.

c) Viết lời xin lỗi em vừa nói ở bài tập b.

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

1. Đọc một bài thơ về gia đình.

a) Chia sẻ về bài thơ đã đọc

b) Viết vào phiếu đọc sách những gì em đã chia sẻ.

2. Chia sẻ với bạn những điều em viết trong bưu thiếp tặng người thân.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 41 lượt xem