Để làm bưu thiếp em cần chuẩn bị những gì?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Bưu thiếp

1. Để làm bưu thiếp em cần chuẩn bị những gì?

2. Nêu các việc cần làm ở bước 2 và bước 3.

3. Có thể đảo trật tự bước 1 và bước 2 được không? Vì sao?

4. Mặt trong của tấm bưu thiếp bao gồm những nội dung gì?

2. Viết

a) Nhìn-viết: Ông tôi

Để làm bưu thiếp em cần chuẩn bị những gì?

b) Giải các câu đố sau, biết rằng lời giải đố có tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh:

  • Con gì bốn vó

Ngực nở bụng thon

Rung rinh chiếc bờm

Phi nhanh như gió?

(Là con gì)

  • Con gì ăn cỏ

Đầu nhỏ chưa sừng
Cày cấy chưa từng
Đi theo trâu mẹ?
( Là con gì )

(c) Chọn chữ hoặc vần phù hợp với mỗi chỗ trống:

Để làm bưu thiếp em cần chuẩn bị những gì?

Bài làm:

1.

1. Để làm bưu thiếp em cần chuẩn bị: giấy, bìa màu, kéo, thước, bút

2. Các việc cần làm ở bước 2 và bước 3:

  • Trang trí và viết chữ Chúc mừng hoặc Thân tặng vào mặt ngoài tấm bưu thiếp

  • Trang trí, viết lời chúc mừng vào mặt trong tấm bưu thiếp

3. Không thể đảo trật tự bước 1 và bước 2 được vì sau khi cắt hình dạng tấm bưu thiếp rồi mới có thể vẽ trang trí.

4. Mặt trong của tấm bưu thiếp bao gồm: ngày tháng, lời nhắn gửi, kí tên và địa chỉ người nhận.

2. Viết

a) Nhìn-viết: Ông tôi

b) Giải đố:

  • Con ngựa

  • Con nghé

c) trìu mến, dịu dàng, ưu điểm

rõ ràng, gòn ghẽ, ríu rít

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021