Mỗi sự vật dưới đây có ở khổ thơ nào? Theo em, bạn nhỏ có thể nghe được những gì từ sách

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Khi trang sách mở ra

Mỗi sự vật dưới đây có ở khổ thơ nào? Theo em, bạn nhỏ có thể nghe được những gì từ sách

1. Mỗi sự vật dưới đây có ở khổ thơ nào?

2. Theo em, bạn nhỏ có thể nghe được những gì từ sách?

3. Nhà thơ muốn nói với các bạn nhỏ điều gì?

Vui cùng sách báo

Nói về một cuốn sách hoặc tờ báo mà em thích.

Mẫu: Báo Nhi đồng có nhiều mẩu chuyện rất hay và thú vị.

2. Viết: Ong chăm làm mật.

Bài làm:

1. Đọc

1.

Mỗi sự vật dưới đây có ở khổ thơ nào? Theo em, bạn nhỏ có thể nghe được những gì từ sách

2. Theo em, bạn nhỏ có thể nghe được từ sách: dạt dào như sóng vỗ.

3. Nhà thơ muốn nói với các bạn nhỏ: trong sách chứa đựng rất nhiều điều chờ em khám phá.

Vui cùng sách báo

Ví dụ: Báo Dân trí có rất nhiều tin tức hay và mới mẻ mỗi ngày.

2. Viết

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021