Tìm từ ngữ gọi tên hoạt động có trong từng bức tranh dưới đây

 • 1 Đánh giá

3. Tìm từ ngữ gọi tên hoạt động có trong từng bức tranh dưới đây

Tìm từ ngữ gọi tên hoạt động có trong từng bức tranh dưới đây

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây

a) Đặt 2-3 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 3.

b) Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm.

 • Các bạn đang tưới hoa bên cạnh cửa sổ lớp học.

 • Trên sân trường, bác lao công đang quét rác.

Bài làm:

3.

 • lau bảng

 • học bài

 • quét rác

 • đọc sách

 • tưới hoa

 • trồng cây

4.

a) Vào cuối tuần, chúng em thường cùng nhau tưới hoa và trồng cây trong vườn trường.

b)

 • Các bạn đang tưới hoa ở đâu?

 • Bác lao công đang quét rác ở đâu?

 • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021